Working with Us

Current Vacancies

Rheoleiddio

Cymorth Cofrestru

Caerdydd/Llanelwy/*Cyffordd Llandudno (Gweithio Hybrid)

Job Ref
SCW074
Location
Caerdydd/Llanelwy/*Cyffordd Llandudno (Gweithio Hybrid)
Salary
£23,260 - £25,942

Amdanom ni

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, a data ac ymchwil i wella gofal.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am staff Cymorth Cofrestru i ymuno â ni ar sail amser llawn am gontract tymor penodol tan 31 Rhagfyr 2024. Mae'r rôl hon yn 36 awr yr wythnos gyda rhywfaint o hyblygrwydd.

Y Manteision

- Cyflog o £23,260 - £25,942 pro rata
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â gwyliau banc (pro rata)
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Pwy ydym ni?

Rydym yn dîm cyfeillgar a chefnogol, ac mae ein gwaith yn helpu i ddiogelu'r cyhoedd yng Nghymru. Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â'n tîm prysur o staff Cymorth Cofrestru i gadw'r gofrestr o weithwyr gofal cymdeithasol Cymru yn gyfredol.

Beth mae'r tîm Cofrestru yn ei wneud?

Mae tîm cofrestru Gofal Cymdeithasol Cymru yn gyfrifol am:

- prosesu ceisiadau i gofrestru ar y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol
- helpu pobl i gadw eu gwybodaeth gofrestru, er enghraifft eu cyflogaeth a'u data personol yn gyfredol
- helpu pobl i barhau i aros ar y Gofrestr trwy brosesu eu ceisiadau adnewyddu
- cynnal cywirdeb ac ansawdd y data a gedwir ar y Gofrestr
- ateb ymholiadau e-bost a ffôn
- helpu ein cwsmeriaid i ddefnyddio ein porth a'n gwefan ar-lein

Allech chi fod yn rhan o'n tîm?

Rydym yn chwilio am bobl sy'n gallu:

- darparu cefnogaeth dda i gwsmeriaid dros y ffôn a thrwy e-bost gan ddefnyddio Microsoft Office
- dilyn gweithdrefnau a chyfarwyddiadau gwaith ysgrifenedig
- adolygu a phrosesu data'n gywir yn ein system yn unol â'n polisïau
- blaenoriaethu a rheoli eu llwyth gwaith eu hunain
- gweithio'n dda o fewn tîm cyfeillgar a chefnogol yn unol â'n gwerthoedd sefydliadol
- darparu gwybodaeth i helpu i gynhyrchu adroddiadau ar gyfer pwyllgorau mewnol

Byddwn yn cefnogi eich datblygiad parhaus ac mae gennym record falch o helpu pobl i hybu eu gyrfaoedd o fewn y tîm a'r sefydliad ehangach.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 4 Mehefin 2024 gyda chyfweliadau wedi'u hamserlennu ar gyfer 11 Mehefin 2024.

Gallai sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weinyddwr Cofrestru, Gweinyddwr Gwasanaeth Cwsmer, Cydlynydd Cofrestru, Cynorthwyydd Cofrestru, Cydlynydd Cofrestru a Gwasanaeth Cwsmeriaid, neu Gynorthwyydd Cofrestru a Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Felly, os ydych am ymuno â ni fel staff Cymorth Cofrestru, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Rheoleiddio
Status
Hyblyg
Type
Contract Cyfnod Penodol
Hours
36 awr ond yn hyblyg

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

0300 303 3444


Connect with:

© Copyright Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales 2024
Powered by: Webrecruit